Wolontariuszki Ania i Kasia już w Kiabakari

9 września do Kiabakari dotarły nasze Wolontariuszki Ania i Kasia realizujące projekt Fundacji Kiabakari, finansowany w ramach Konkursu Wolontariat Polska Pomoc 2019 pn. „Wolontariusze na Sygnale” –  stacjonarna i wyjazdowa pierwsza pomoc medyczna dla mieszkańców gminy Kukirango w Tanzanii”. Przez 90 dni będą realizowały projekt, który jest kontynuacją poprzednich projektów medycznych tak rozwojowych, jak i wolontariackich realizowanych przez naszą Fundację , przy wsparciu polskiego MSZ. W ramach realizowanego projektu wolontariuszki będą pracowały w ośrodku zdrowia, prowadziły szkolenia pierwszej pomocy w 7 szkołach podstawowych gminy , oraz rozpoczną działania pomocne w zorganizowaniu kliniki mobilnej w terenie.
Bardzo ważnym elementem projektu realizowanym przez wolontariuszki będą szkolenia, tak te pierwszej pomocy, jak i szkolenia dla kadry medycznej ośrodka zdrowia w Kiabakari z obsługi sprzętu medycznego (w tym min zakupionego w ramach projektu), oraz pracy w terenie i pracy w karetce pogotowia. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy specjalistycznej opieki medycznej w ośrodku zdrowia w Kiabakari, zapewni dostępności opieki dla pacjentów z odległych wiosek w gminie oraz podniesie poziom znajomości zasad pierwszej pomocy wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych gminy, a także pracowników Misji.