Shule yangu, Nyumba yangu (Moja szkoła, mój dom)

Pełny tytuł projektu:
Shule yangu, Nyumba yangu (Moja szkoła, mój dom) – nowoczesny internat w Kiabakari kluczem do bezpiecznego rozwoju i skuteczniejszej edukacji dzieci Regionu Mara w Tanzanii.

Tytuł projektu w języku angielskim:
„Shule yangu, Nyumba yangu (My school, my home)” – a modern boarding facility in Kiabakari a key to safe formation and more effective education of children of Mara Region in Tanzania.

Projekt pt „(Shule yangu, Nyumba yangu (Moja szkoła, mój dom) – nowoczesny internat w Kiabakari kluczem do bezpiecznego rozwoju i skuteczniejszej edukacji dzieci Regionu Mara w Tanzanii”, był realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2021 i zakładał budowę piętrowego, nowoczesnego internatu dla uczniów szkoły podstawowej w Kiabakari. Ze względu na późne ogłoszenie wyników konkursu, oraz przekazane w październiku środki na realizację projektu, internat powstawał w rekordowym tempie, a prace budowlane były wykonywane bez przerwy – dzień noc na 3 zmiany, łącznie z weekendami, aby zdążyć na czas i zmieścić się w terminie realizacji projektu.


Zgodnie z planem wybudowano internat, który został wykończony i wyposażony zgodnie z budżetem projektu. Wykonana została również otaczająca go mała architektura.
W nowo powstałym internacie zakwaterowanie, wyżywienie i możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych znajdzie 200 uczniów, dla których codzienny dojazd do szkoły był niemożliwy z racji zamieszkania.
W internacie zamieszkają również na prośbę rodziców uczniowie, którzy mają złe warunki mieszkaniowe, sanitarne, żywnościowe, a także dzieci z rodzin zagrożonych przemocą, które nie mają możliwości nauki w domu i przygotowywania się do lekcji.
Wraz z dziećmi w internacie zamieszka 2 wychowawców.


W ramach projektu, jako jedno z działań, przeprowadzono badania profilaktyczne dla 300 uczniów szkoły podstawowej, które pozwoliły na ocenę stanu zdrowia dzieci, a także na podjęcie kroków, zapewniających ewentualną dalszą diagnozę i leczenie.

Zgodnie z planem został przeprowadzony cykl szkoleń w ramach Tygodnia Zdrowia i Higieny (BHP, PPOŻ, pierwsza pomoc, prawa ucznia i przemoc domowa, szkolenia higieniczno-sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu epidemii).

Wykładowcami na szkoleniach byli miejscowi specjaliści. Tydzień zdrowia zakończyły konkursy z nagrodami na Małego Strażaka i Małego Ratownika. Na zakończenie, zgodnie z założeniami wszystkie dzieci otrzymały pakiety sanitarne.

W ramach realizowanego projektu, w Tanzanii były prowadzone działania informacyjne, a w Polsce odbyło się szereg spotkań na temat realizowanego projektu i Polskiej Pomocy.


Projekt finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland