Shule yangu, Nyumba yangu (Moja szkoła, mój dom)

Pełny tytuł projektu:
Shule yangu, Nyumba yangu (Moja szkoła, mój dom) – nowoczesny internat w Kiabakari kluczem do bezpiecznego rozwoju i skuteczniejszej edukacji dzieci Regionu Mara w Tanzanii.

Tytuł projektu w języku angielskim:
„Shule yangu, Nyumba yangu (My school, my home)” – a modern boarding facility in Kiabakari a key to safe formation and more effective education of children of Mara Region in Tanzania.


Projekt finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland