Upendo Unaojali – Troskliwa Miłość

Pełny tytuł projektu : Upendo Unaojali (Troskliwa Miłość) – poszerzenie nowoczesnej opieki pre- i post-natalnej z rozwinięciem możliwości hospitalizacji pacjentów w ośrodku zdrowia w Kiabakari.

Tytuł projektu w języku angielskim: Upendo Unaojali (Tender Love) – broadening of the modern pre- and post-natal mother and child healthcare with the expansion of the hospitalization base in health center in Kiabakari

Zadaniem projektu było podjęcie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i ratowania życia lokalnych społeczności ze szczególnym uwzględnieniem noworodków i matek oraz kobiet w ciąży a także zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i edukacji zdrowotnej ludności zamieszkującej liczący obecnie 2 mln mieszkańców region Mara w Tanzanii.

W wyniku realizacji projektu:

  • W ośrodku zdrowia powstały: 3 oddziały medyczne (2 hospitalizacji, 1 Intensywnej terapii),2 gabinety specjalistyczne ( ginekologiczny i przeciw gruźliczy).
  • Wybudowano nowe pomieszczenia dla 2 oddziałów hospitalizacji ( po 2 sale) wraz z 2 dyżurkami pielęgniarek, 1 pomieszczenie dla gabinetu ginekologicznego, łazienki i toalety.
  • Powstały 2 oddziały hospitalizacji po 2 sale każdy, 1 gabinet dla chorych na gruźlicę,
    1 oddział intensywnej terapii, 1 gabinet ginekologiczny wraz z dyżurkami pielęgniarek

 

     
 

Doposażono ośrodek w sprzęt medyczny- łącznie ponad 80 elementów sprzętu medycznego. Zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia dla 12 pracowników ośrodka zdrowia.W ramach edukacji globalnej przygotowano 2 wystawy i 2 warsztaty edukacyjne dla polskiego społeczeństwa.

Projekt „Troskliwa Miłość” został zrealizowany w Tanzanii w Kiabakari w okresie od 01.03.2013 r do 31.12.2013.
Projekt zakończono i rozliczono w terminie.


Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.
The Project is co-financed by the Polish development cooperation programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
Mradi huu umefadhiliwa na mpango wa kiPolandi wa kimaendeleo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Poland.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

powrót