Praca

Uwarunkowanie historyczne krajów Afryki Wschodniej zdewaluowały wartość pracy jako dobra służącego rozwojowi jednostki. Tanzania przez dziesięciolecia pozostawała kolonią Niemiec, a następnie Wielkiej Brytanii. Praca miejscowej ludności umożliwiała jedynie zabezpieczenie warunków do przeżycia, a ponoszony przez mieszkańców Tanzanii trud służył powiększaniu bogactwa krajów imperialnych. Obecnie Tanzania jest niepodległym państwem. Potrzeba, jednak czasu zanim mieszkańcy wykorzystując swoją wolność będą mogli postrzegać pracę, jako środek służący osobistemu rozwojowi oraz zapewniający rozkwit własnego kraju.

Praca w Tanzanii

Warunki panujące w Tanzanii odbiegają od tych, które panują w krajach rozwiniętych. Widoczny na zdjęciu sklep został zbudowany z drewnianych bali oraz blach pozyskanych z beczek po oleju napędowym.

Wysoka cena wynajęcia samochodu dostawczego sprawia, że wiele osób oferuje transport towarów przy pomocy ręcznie prowadzonych wózków. Rozmiar ładunku często budzi zdziwienie.

W Afryce Wschodniej okres dziecięcej beztroski kończy się wcześnie. 11-letnia Neema przez większość dnia sprzedaje owoce pomagając utrzymać rodzinę.

  Sytuacja gospodarcza państw Afryki Wschodniej sprawia, że znaczna część mieszkańców Tanzanii nie posiada stałego zatrudnienia, a źródłem dochodu w wielu gospodarstwach domowych jest praca dorywcza. W Dar ed Salaam – dawnej stolicy kraju – w 2001 roku bez pracy pozostawało ponad 460 tys. dorosłych osób. Równocześnie z trudną sytuacją ekonomiczną kraju związane są niskie zarobki. Tanzania należy do najbiedniejszych państw w Afryce. Produkt krajowy brutto wynosił w 2006 roku 660 USD na jednego mieszkańca. Niskie dochody, lęk o utratę pracy oraz bezrobocie są przyczyną braku poczucia bezpieczeństwa dla wielu rodzin w Afryce Wschodniej.

powrót