Mbingu Na Dunia – Mavuno Ya Mvua – Niebo i Ziemia – Wodne Żniwa

Pełny tytuł projektu : „Mbingu na Dunia – Mavuno ya Mvua” (Niebo i Ziemia – Wodne Żniwa) – kompleksowy system poboru, podczyszczania i retencji wody deszczowej i głębinowej na potrzeby instytucji dydaktyczno-medycznych w Kiabakari

Tytuł projektu w języku angielskim : „Mbingu na Dunia – Mavuno ya Mvua” (Heaven and Earth – Water Harvest) – complex system for harvesting, treatment and retention of rain and ground water for educational and medical institutions in Kiabakari

Projekt zakładał zapewnienie większej dostępności do wody przez stworzenie systemu gromadzenia wody deszczowej umożliwiającego jej wykorzystanie do zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności lokalnej oraz pracowników instytucji dydaktyczno-medycznych w Kiabakari.

 


    
 

W wyniku realizacji projektu do użytku oddano trzy zbiorniki betonowe. Pierwszy ze zbiorników znajduje się koło szkoły podstawowej. Jego pojemność to 270 000 litrów. Drugi zbiornik znajduje się przy Kościele Bożego Miłosierdzia. Jego pojemność to 200 000 l. Trzeci zbiornik znajduje się przy przedszkolu i jego pojemność to 100 000 l. Łączna pojemność zbiorników wynosi 570 000 l.

Wyposażono i doposażono w rynny następujące budynki:

  • Kościół Miłosierdzia Bożego – rynny umożliwiają zbieranie wody deszczowej z dachu o powierzchni ok. 1 000m2

  • Szkoła podstawowa – rynny umożliwiają zbieranie wody deszczowej z dachu o powierzchni ok. 1 200 m2 Budynek misyjny– rynny umożliwiają zbieranie wody deszczowej z dachu o powierzchni ok. 800 m2

  • Ośrodek zdrowia – rynny umożliwiają zbieranie wody deszczowej z dachu o powierzchni ok. 800 m2 Konwent sióstr– rynny umożliwiają zbieranie wody deszczowej z dachu o powierzchni ok. 400 m Przedszkole– rynny umożliwiają zbieranie wody deszczowej z dachu o powierzchni ok. 250 m2

Łącznie rynny zbierają wodę z dachów o powierzchni 4450 m2.

W ramach projektu wybudowana została studnia głębinowa. Pobiera ona wodę z głębokości około 45 m. Wydajność studni według protokołów z próbnego pompowania wynosi 2750 l/h, co oznacza 66 000 l/d. W praktyce ilość pompowanej wody będzie niższa i nie będzie przekraczać 10 000 l/d, co jednak oznacza nadal 5-krotność założonej w projekcie wartości.

Projekt „Niebo i Ziemia – Wodne Żniwa” został zrealizowany w Tanzanii w Kiabakari w okresie od 01.03.2013 r do 31.12.2013.
Projekt zakończono i rozliczono w terminie.


 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.
The Project is co-financed by the Polish development cooperation programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
Mradi huu umefadhiliwa na mpango wa kiPolandi wa kimaendeleo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Poland.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

powrót