O Fundacji

Fundacja Kiabakari powstała w 2008 r. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem Fundacji jest zwalczanie nędzy i nierówności społecznych w krajach rozwijających się.
Swoje działania Fundacja opiera na pracy wolontariuszy.
Każdy z nas ma inne wykształcenie, odmienne pasje, inaczej patrzymy na wiele spraw. Łączy nas jedno – pragnienie, aby wspólnymi działaniami przyczynić się do tego, by świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich, bez względu na szerokość geograficzną , w jakiej przyszło nam żyć i pracować.

Działania naszej Fundacji skierowane są do wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, bez względu na ich pochodzenie etniczne, płeć, przekonania religijne, obejmują takie dziedziny życia, jak wychowanie, edukacja, zdrowie, praca, bezpieczeństwo żywnościowe, kultura oraz środowisko naturalne. Drzwi naszej Fundacji są szeroko otwarte dla każdego, są otwarte także dla Ciebie. Nie zwlekaj zatem i sprawdź, w jaki sposób możesz do nas dołączyć i pomóc. Tylko razem jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość na lepszą.

Każdy rok przynosi nowe wyzwania, nowe pomysły i projekty, które możemy realizować dzięki wsparciu prywatnych darczyńców, przyjaciół, innych fundacji, firm oraz w ramach konkursów Polskiej Pomocy.  Wszystkim pięknie dziękujemy, bo to dzięki Wam możemy pomagać tym, którzy w dalekiej Tanzanii mają znacznie mniej od nas

W Kiabakari w Tanzanii, w miejscu naszej głównej działalności

 • Wspieramy Fundusz Szkolny – umożliwiając dzieciom z ubogich rodzin naukę w szkole i przedszkolu (od 2010r)
 • Wspieramy ośrodek zdrowia (od 2011r)
 • Wybudowaliśmy przedszkole (w 2013r)
 • Prowadzimy akcję dożywiania dzieci (od 2015r)
 • Wspieramy Fundusz Szkolny – zastąpił program adopcji edukacyjnej działający od początku istnienia Fundacji
 • Wspieramy Fundusz Zdrowia – umożliwiając ubogim pacjentom regionu korzystanie z dobrodziejstw ośrodka zdrowia i fachowej opieki medycznej (od 2015r)
 • Pomogliśmy w ukończeniu budowy szkoły podstawowej (w 2016r)
 • Wybudowaliśmy Klinikę Okulistyczno-Stomatologiczną,  jedyną tego typu w regionie (w 2016r)
 • Wybudowaliśmy Internat dla 200 dzieci ze szkoły podstawowej (w 2021r)
 • Wybudowaliśmy budynek ogólnodostępnych sanitariatów, oraz zakupiliśmy wysokowydajne ogniwa  fotowoltaiczne na dachach placówek medycznych w Kiabakari (w 2021r)
 • Przy naszym wsparciu wyremontowano i rozbudowano Farmę Organiczną (mamy kury, świnie, krowy) ( w 2021r)
 • Wspieramy Fundusz Sanitarny – zabezpieczając dziewczętom uczącym się w misyjnej szkole w Kiabakari środki higieny osobistej i środki czystości (od 2021r)
 • Wspieramy Fundusz Miłosierdzia – przynoszący pomoc dla najuboższych mieszkańców regionu.
 • Wybudowaliśmy drugi budynek internatu dla 184 uczniów misyjnej szkoły podstawowej, w którym zamieszkały dziewczęta (w 2022r)
 • Przy naszym wsparciu został zrealizowany projekt WAWATA Jubilee Complex- Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju Kobiet w 50-lecie powstania Stowarzyszenia Kobiet Katolickich Tanzanii – WAWATA (w 2023r)
 • Budujemy szkołę zawodową w Kiabakari (w 2023r)

W Lamadi w Tanzanii

 • Wybudowaliśmy ośrodek dla dzieci z albinizmem (ogrodzenie, wartownia, dormitorium), (w 2017r)

Statut Fundacji  :   pobierz

powrót