O Fundacji

Fundacja Kiabakari powstała w 2008 r. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem Fundacji jest zwalczanie nędzy i nierówności społecznych w krajach rozwijających się.
Swoje działania Fundacja opiera na pracy wolontariuszy.
Każdy z nas ma inne wykształcenie, odmienne pasje, inaczej patrzymy na wiele spraw. Łączy nas jedno – pragnienie, aby wspólnymi działaniami przyczynić się do tego, by świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich, bez względu na szerokość geograficzną , w jakiej przyszło nam żyć i pracować.

Działania naszej Fundacji skierowane są do wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, bez względu na ich pochodzenie etniczne, płeć, przekonania religijne, obejmują takie dziedziny życia, jak wychowanie, edukacja, zdrowie, praca, bezpieczeństwo żywnościowe, kultura oraz środowisko naturalne. Drzwi naszej Fundacji są szeroko otwarte dla każdego, są otwarte także dla Ciebie. Nie zwlekaj zatem i sprawdź, w jaki sposób możesz do nas dołączyć i pomóc. Tylko razem jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość na lepszą.

Każdy rok przynosi nowe wyzwania, nowe pomysły i projekty.

W Kiabakari w Tanzanii, w miejscu naszej głównej działalności

  • Wspieramy ośrodek zdrowia
  • Wybudowaliśmy przedszkole
  • Pomogliśmy w ukończeniu budowy szkoły podstawowej
  • Wybudowaliśmy Klinikę Okulistyczno-Stomatologiczną,  jedyną tego typu w regionie
  • Prowadzimy akcję dożywiania dzieci
  • Wspieramy Fundusz Szkolny – umożliwiając dzieciom z ubogich rodzin naukę w szkole i przedszkolu
  •  Wspieramy Fundusz Zdrowia – umożliwiając ubogim pacjentom regionu korzystanie z dobrodziejstw ośrodka zdrowia i fachowej opieki medycznej

W Lamadi w Tanzanii

  • Wybudowaliśmy ośrodek dla dzieci z albinizmem (ogrodzenie, wartownia, dormitorium)

Statut Fundacji  :   pobierz

powrót