Salama zaidi lamadi – Bezpieczniej w Lamadi

Pełny tytuł projektu : Salama Zaidi Lamadi (Bezpieczniej w Lamadi) – Polepszenie warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży z albinizmem przez budowę dormitorium oraz ogrodzenie centrum opieki w Lamadi.

Tytuł projektu w języku angielskim : Salama Zaidi Lamadi (Safer in Lamadi) – The betterment of housing conditions and safety of children and the youth with albinism through the construction of the dormitory and fencing the caring center in Lamadi.

Realizacja projektu była odpowiedzią na zapotrzebowanie, a w zasadzie wołanie o pomoc z odległej 60 km od Kiabakari miejscowości Lamadi w Tanzanii, gdzie od 2011 r funkcjonuje ośrodek dla dzieci z albinizmem.

 

 

Albinizm to rzadka choroba genetyczna, która w Tanzanii z niewiadomych przyczyn występuje nader często. Dzieci z bielactwem bardzo często są przedmiotem handlu, porwań, okaleczeń i zabójstw w celu pozyskania części ich ciał, z których wykonywane są amulety przynoszące szczęście i zapewniające sukces. W listopadzie 2016r prezes Fundacji, a jednocześnie koordynator projektu wraz z Przedstawicielem Partnera Zagranicznego – ks. Wojciechem Kościelniakiem odbyli wizytę w ośrodku w Lamadi, celem określenia panujących warunków, poznania potrzeb i zakresu możliwości pomocy jaką będzie można zapewnić przy współpracy z polskim MSZ w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2017. Ośrodek ma obecnie pod opieką ponad 100 dzieci, z których część przebywa czasowo w internacie w szkole, a 65 mieszka na stałe w ośrodku w Lamadi. Są to dzieci w wieku od pół roku do kilkunastu lat, przebywają pod opieką 10 opiekunek. Mimo ogromnego zagrożenia ośrodek jest nieogrodzony (zabezpieczenie stanowi wysoki żywopłot z bramą).

 

 

W ramach zrealizowanego projektu „Bezpieczniej w Lamadi”, aby poprawić dzieciom warunki bytowe, warunki sanitarne oraz podnieść poziom bezpieczeństwa ośrodka  w terminie od 1 czerwca 2017 w zasadzie do końca listopada 2017 wybudowaliśmy nowe dormitorium z łazienkami i niezbędnym wyposażeniem. Teren został ogrodzony, zamontowano bramę, postawiono wartownię dla stróża.

Jako jedne z działań projektowych zostały przeprowadzone szkolenia dla dzieci i ich opiekunek.
Największym powodzeniem wśród dzieci cieszyło się szkolenie z samoobrony prowadzone przez specjalistów z Dar es Salaam.

 

 

Przeprowadzono również szkolenie z badania wzroku z doborem okularów korekcyjnych i p. słonecznych oraz szkolenia z fotoprotekcji oraz ochrony skóry szczególnie wrażliwej u osób z albinizmem.

Uroczyste zakończenie i oddanie projektu miało miejsce w dniu 13 listopada w obecności Ambasadora RP w Tanzanii Pana Grzegorza Kacprzyńskiego.     

 

  
Projekt „Bezpieczniej w Lamadi” został zrealizowany w Tanzanii w Lamadi, na terenie ośrodka dla dzieci z albinizmem
w okresie od 01.06.2017 r do 31.12.2017.

 


Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 r.
The Project is co-financed by the Polish development cooperation programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
Mradi huu umefadhiliwa na mpango wa kiPolandi wa kimaendeleo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Poland.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

powrót