Sposób na Życie – Centrum Edukacyjno-Zawodowe w Kiabakari

Pełny tytuł projektu: „Sposób na Życie” – Centrum Edukacyjno-Zawodowe w Kiabakari, szansą na zapewnienie dostępu do kształcenia zawodowego oraz znalezienie pracy w powiecie Butiama w Tanzanii.

Tytuł projektu w języku angielskim:  „The Way of Life” – Educational-Vocational Center in Kiabakari – a chance to ensure access to vocational training and employment in Butiama District in Tanzania.

W ramach zrealizowanego projektu powstało pierwsze w 330 tys. powiecie Butiama Centrum edukacyjno-zawodowego, jako odpowiedź na pilne zapotrzebowanie rynku pracy. Centrum będzie stanowiło pomost pomiędzy szkołami podstawowymi, a pracodawcami.

Szkolenia prowadzone w Centrum będą skierowane w pierwszej kolejności do absolwentów szkół podstawowych (10 szkół w Kiabakari w każdej po 1tys uczniów, plus szkoła misyjna), którzy ze względu na trudną sytuację finansową, nie mogą kontynuować nauki w szkołach średnich. Do samotnych matek, kobiet, osób niepełnosprawnych, wykluczonych z powodu braku zarobkowania, oraz do wszystkich chętnych na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów, specjalistów w danej dziedzinie, przez przedstawicieli w terenie Ministerstw Rolnictwa, Edukacji i Zdrowia.
W Centrum będą prowadzone szkolenia z upraw, hodowli wraz praktykami na terenie misyjnej farmy, kursy kroju i szycia, kucharskie, fryzjerskie, kursy małej przedsiębiorczości, ekonomiczne, handlowe, księgowe, komputerowe, sekretarskie, obsługi urządzeń biurowych i inne  krytycznie potrzebne w miejscowym środowisku powiatu Butiama, dając szanse na zarobkowanie i utrzymanie rodzin.

W ramach zrealizowanego projektu powstały 3 małe budynki, w których znajduje się sala konferencyjna, cztery sale lekcyjne, biuro, ubikacje, pięć mniejszych salek, które będą służyły edukacji zawodowej mieszkańców regionu.

Na zakończenie projektu, w dniu 30 grudnia 2023 na stadionie szkolnym odbył się Festiwal Zawodów, który zgromadził 20 różnych pracodawców prezentujących swoją pracę i zachęcających do nauki zawodu.
31 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Centrum.


Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland


Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland