Sposób na Życie – Centrum Edukacyjno-Zawodowe w Kiabakari

Pełny tytuł projektu: „Sposób na Życie” – Centrum Edukacyjno-Zawodowe w Kiabakari, szansą na zapewnienie dostępu do kształcenia zawodowego oraz znalezienie pracy w powiecie Butiama w Tanzanii.

Tytuł projektu w języku angielskim:  „The Way of Life” – Educational-Vocational Center in Kiabakari – a chance to ensure access to vocational training and employment in Butiama District in Tanzania.


Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Project co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland


Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland