Mvua na Jua – Lengo Moja (Deszcz i Słońce – Jeden Cel)


Pełny tytuł projektu:

 ‘Mvua na Jua – Lengo Moja (Deszcz i Słońce – Jeden Cel)’ – dla niezależności energetycznej ośrodka zdrowia oraz wzmocnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego społeczności Kiabakari.

Tytuł projektu w języku angielskim:
„Mvua na Jua – Lengo Moja (Rain water and Sun – One Aim)” – for health center energy independence and for strengthening of sanitary-epidemic security of Kiabakari society.

Projekt “Mvua na Jua – Lengo Moja (Deszcz i Słońce – Jeden Cel” był realizowany w Kiabakari w Tanzanii w okresie od 1.06.2021 do 31.12.2021. Zakładał realizację dwóch elementów zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-energetyczne dla placówek medycznych i edukacyjnych, powstałych w ramach Polskiej Pomocy we wcześniejszych latach, na terenie Polskiej Misji Katolickiej w Kiabakari.
Projekt był więc kontynuacją współpracy Misji w Kiabakari i Fundacji Kiabakari z Polską Pomocą.
Pierwszym elementem projektu było powstanie w Kiabakari i powiecie Butiama pierwszych toalet i natrysków publicznych z bieżącą wodą, zbiornikiem wodnym oraz wieżą ciśnień.

Drugi element zapewniający bezpieczeństwo energetyczne, to system ogniw fotowoltaicznych – zakupionych i zamontowany na specjalnych rusztowaniach na terenie placówek medycznych w Kiabakari– ośrodka zdrowia oraz kliniki okulistyczno-stomatologicznej.
System ogniw fotowoltaicznych pozwoli na długie lata zabezpieczyć placówki w stałą dostawę energii elektrycznej, co jest nieodzowne dla utrzymania pracy urządzeń i aparatury medycznej w codziennym funkcjonowaniu placówek oraz w czasie przeprowadzanych zabiegach i operacjach medycznych.

Projekt zawierał również komponent edukacyjny skierowany do młodzieży oraz dorosłych, dotyczący higieny i profilaktyki rozwoju chorób, w tym chorób zakaźnych z uwzględnieniem Covid – 19.

Budynek toalet powstał na terenie misyjnym w pobliżu szkoły, ośrodka zdrowia, boisk sportowych oraz budowanego równocześnie w ramach drugiego projektu rozwojowego internatu dla uczniów szkoły podstawowej. Z budynku sanitarnego będą korzystały rodziny pacjentów przybywających do ośrodka zdrowia, rodzice uczniów, uczestnicy rozgrywek sportowych (piłka nożna, netball), łącznie kilka tysięcy osób miesięcznie, którzy w razie potrzeby  nie mieli do tej pory możliwości skorzystania z toalet. W dobie epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, zabezpieczenie sanitariatów z bieżącą wodą stało się nieodzowną koniecznością.


Projekt został zrealizowany i ukończony w całości i w terminie


Projekt finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland