Mvua na Jua – Lengo Moja (Deszcz i Słońce – Jeden Cel)


Pełny tytuł projektu:

 ‘Mvua na Jua – Lengo Moja (Deszcz i Słońce – Jeden Cel)’ – dla niezależności energetycznej ośrodka zdrowia oraz wzmocnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego społeczności Kiabakari.

Tytuł projektu w języku angielskim:
„Mvua na Jua – Lengo Moja (Rain water and Sun – One Aim)” – for health center energy independence and for strengthening of sanitary-epidemic security of Kiabakari society.


Projekt finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Project financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland