Zasil Fundusz Szkolny

Kiabakari Fundusz szkolny pomoc darowizna wsparcieFundusz Szkolny powstał z myślą umożliwienia i zapewnienia edukacji dzieciom z ubogich rodzin z Kiabakari, z Regionu Mara w Tanzanii. Wielu rodzin nie stać na edukację dzieci, często do szkoły wysyłane jest tylko najstarsze dziecko. Pozostałe mają się zajmować młodszym rodzeństwem, pomagać w polu, nosić wodę. Tymczasem edukacja jest jedynym kluczem aby dziecku otworzyć drzwi na świat, aby dać mu szansę na samodzielność, a kiedyś znalezienie pracy i poczucie własnej wartości.

Fundusz Szkolny przeznaczamy zatem na pomoc w opłacie czesnego dla dzieci z ubogich rodzin ,  na zakup podręczników, przyborów szkolnych i innych potrzebnych w edukacji pomocy szkolnych. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 500 zł na jedno dziecko, na rok.

Aby pomóc w edukacji dzieciom ze szkoły i przedszkola w Kiabakari można dokonać wpłaty na konto Fundacji Kiabakari:
Numer konta : 88103000190109853000229108 
z dopiskiem: Fundusz Szkolny.

powrót