Home Away From Home – Dom z dala od domu

Pełny tytuł projektu : Home Away From Home” (Dom z dala od domu) – nowoczesny internat w Kiabakari kluczem do bezpiecznego rozwoju i skuteczniejszej edukacji dziewcząt Regionu Mara w Tanzanii.

Tytuł projektu w języku angielskim: “Home Away From Home” – a modern school dormitory in Kiabakari: a key to safe development and more effective education of girls of Mara Region in Tanzania.

Projekt pt “Home Away From Home” (Dom z dala od domu) – nowoczesny internat w Kiabakari kluczem do bezpiecznego rozwoju i skuteczniejszej edukacji dziewcząt Regionu Mara w Tanzanii. Zrealizowano w Tanzanii na polskiej misji katolickiej w Kiabakari w okresie od 16.05.2022 do 31.12.2022. Projekt zakładał budowę dwupiętrowego, wyposażonego internatu z otaczającą go małą architekturą.

Wybudowany i wyposażony internat powstał z przeznaczeniem dla dziewcząt i jest usytuowany na misyjnym terenie przy szkole podstawowej w Kiabakari (wybudowanej i ukończonej w 2016r ramach Polskiej Pomocy).
W internacie są 184 miejsca noclegowe. Dziewczęta zakwaterowane w internacie otrzymają całodzienne wyżywienie oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i aktywności fizycznej. Zamieszkają tu dziewczynki z misyjnej szkoły podstawowej, dla których codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy z racji odległości zamieszkania.

Wraz z dziećmi w internacie zamieszkają 3 wychowawczynie (matrony).
W ramach działań projektowych przeprowadzono również badania profilaktyczne dla wszystkich dzieci (310 uczniów szkoły podstawowej oraz ok 28 nauczycieli – beneficjentów projektu). Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę stanu zdrowia dzieci. Wykonano badania analityczne, okulistyczne, stomatologiczne. Wyniki badań będą nadal analizowane i powtarzane okresowo, aby zapewnić bezpieczną edukację dla wszystkich dzieci w zdrowiu i z zastosowaniem profilaktyki medycznej.

Zgodnie z planem przeprowadzono także cykl szkoleń z PPOŻ, Pierwszej Pomocy i Higieny dla dzieci. W ramach projektu w dniu 28 grudnia został zorganizowany Wielki Festyn Rodzinny dla dzieci ich rodziców i opiekunów pod nazwą „Razem po Zdrowie”, w którym łącznie wzięło udział parę tysięcy osób. Poza zorganizowaną zabawą, turniejami, meczem i poczęstunkiem, uczestnicy zostali zapoznani z Polską Pomocą oraz projektami zrealizowanymi dzięki współfinansowaniu Polskiej Pomocy. W czasie festynu odbyły się pokazy tańca, wspólne zabawy, konkursy z nagrodami, w tym konkursy ze znajomości wiedzy pozyskanej w czasie szkoleń.
Dla wszystkich dzieci uczestniczących w szkoleniach zostały przygotowane pakiety sanitarne ze środkami higieny (mydełko, ręczniczek, szczoteczka do zębów, pasta do zębów).

W ramach projektu przeprowadzono działania informacyjne w Tanzanii w Kiabakari oraz w Polsce .
W Polsce przeprowadzono dwa spotkania – jedno na początku trwania projektu w czerwcu i drugie w grudniu na zakończenie.


Projekt był współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

The Project was co-financed from the state budget as part of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

powrót