Wielki dzień – otwarcie trzech projektów

3 kwietnia 2022r. w Kiabakari było wielkie święto.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w otwarciu i oficjalnym zakończeniu trzech dużych projektów, które na długie lata zmienią warunki życia mieszkańców Kiabakari.

Dwa z nich finansowane były w ramach Konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2021. Pierwszy z projektów o tytule “‘Mvua na Jua – Lengo Moja” (Deszcz i Słońce – Jeden Cel) – to projekt zapewniający bezpieczeństwo sanitarne i energetyczne dla misyjnych placówek ochrony zdrowia. Drugi nosił tytuł „Shule yangu, Nyumba yangu” (Moja szkoła, mój dom) – był to projekt budowy internatu dla uczniów misyjnej szkoły podstawowej. Obydwa projekty realizowane były w gigantycznym tempie, prace przy nich trwały dzień noc. Tak duże tempo prac spowodowane było późnym ogłoszeniem wyników konkursu oraz przelaniem środków na ich realizację w ostatnim kwartale 2021r.
Trzeci z projektów zrealizowany dzięki finansowaniu Polskiej Fundacji dla Afryki, to projekt budowy i rozbudowy farmy wraz z zakupem zwierząt hodowlanych. Tytuł projektu „Budowa Farmy Hodowlanej i zakup zwierząt, dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego edukacyjnych i medycznych placówek misyjnych w Kiabakari, Tanzania”
Składamy podziękowania Grantodawcom oraz wszystkim osobom, które pracowały przy realizacji wymienionych projektów, na czele z Misjonarzem ks. Wojciechem Kościelniakiem, który przez cały czas czuwał nad organizacją i logistyką prowadzonych na miejscu prac. Dla wszystkich ogromne podziękowania za to, że ten piękny dzień zakończenia i otwarcia projektów był możliwy. Asante sana!