Kampania Wielkopostna 2022

Kolejny już rok dołączamy do Kampanii Wielkopostnej organizowanej na rzecz najuboższych i samotnych mieszkańców Kiabakari w Tanzanii. Zbiórka ruszyła w Środę Popielcową na facebooku (https://www.facebook.com/donate/372551747729522/5126105437439631/). Zostanie zakończona w Wielką Sobotę, kiedy to wszystkie dary będą podzielone na miejscu na Misji i rozdane potrzebującym. Jeśli możesz w Wielkim Poście przeznaczyć choć parę groszy dla potrzebujących z góry pięknie w ich imieniu już Ci dziękujemy. Wpłat można dokonywać również na konto Fundacji z dopiskiem: Kampania Wielkopostna.