Reaktywacja Farmy w Kiabakari

Od paru już lat Polska Fundacja dla Afryki wspiera Fundację Kiabakari w realizowanych w Kiabakari projektach.
W tym roku dzięki PFdA możliwa będzie realizacja kolejnego projektu, którego rezultaty przełożą się na bezpieczeństwo żywnościowe regionu oraz zatrudnienie miejscowych kobiet.
Na terenie Misji w Kiabakari znajdują się pozostałości po zabudowaniach gospodarczych istniejącej kilkanaście lat temu farmy. W ramach obecnego projektu zostaną one rozebrane, a na ich fundamentach  powstaną nowe budynki z pomieszczeniami do hodowli zwierząt gospodarskich. Zostaną zakupione kury, krowy mleczne i trzoda chlewna. Dzięki reaktywacji Farmy w Kiabakari powstanie samofinansujące się gospodarstwo, zaopatrujące w wysokowartościową żywność (mleko i przetwory, jajka, mięso), misyjną szkołę, przedszkole (łącznie 300 dzieci), pacjentów z ośrodka zdrowia, pracowników Misji oraz mieszkańców regionu.