Polska Pomoc Rozwojowa 2021

Polska Pomoc to marka działań rozwojowych i humanitarnych Polski podejmowanych w krajach rozwijających się oraz edukacji polskiego społeczeństwa o tych działaniach.
Zgodnie z definicją Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Development Assistance Committee, Organization for Economic Cooperation and Development  – DAC OECD), Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance – ODA), to darowizny i pożyczki przekazywane przez instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się.
Fundacja Kiabakari od 2011 roku bierze udział w Konkursach Polskiej Pomocy.
W kolejnych latach dzięki realizowanym projektom powstały między innymi: misyjne przedszkole, klinika okulistyczno – stomatologiczna, ukończono budowę ośrodka zdrowia, doposażany i unowocześniany jest jest ośrodek zdrowia, powstała studnia głębinowa oraz system retencji wody opadowej z dachów misyjnych budynków. Realizowane są również projekty wolontariackie.
W roku 2021 w Konkursie Polska Pomoc Rozwojowa 2021, dofinansowanie otrzymały dwa projekty Fundacji Kiabakari:
– ‘Mvua na Jua – Lengo Moja (Deszcz i Słońce – Jeden Cel)’ – dla niezależności energetycznej ośrodka zdrowia oraz wzmocnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego społeczności Kiabakari.”, oraz projekt:
– Shule yangu, Nyumba yangu (Moja szkoła, mój dom) – nowoczesny internat w Kiabakari kluczem do bezpiecznego rozwoju i skuteczniejszej edukacji dzieci Regionu Mara w Tanzanii.
www.gov.pl/web/polskapomoc