Przekaż nam 1,5% swojego podatku za 2022r

Fundacja Kiabakari otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego w 2014r.
Od tej pory, jako OPP jesteśmy uprawnieni do otrzymywania 1%, a w obecnym roku 1,5% podatku od podatników, którzy w ten sposób zechcą nam udzielić wsparcia.
Dotychczasowe wpłaty pochodzące z 1% wahały się od kilku groszy do ok 400 zł. Wszystko zależy od wysokości przychodów podatnika. Wydaje się, że to niewiele, ale jeśli tych wpłat jest więcej powstaje pokaźna kwota, którą możemy wykorzystać dla dobra innych.
Urzędy Skarbowe przekazują wpłaty z 1% w lipcu, a pełny wykaz wpłat organizacje otrzymują w okolicy października. Dotychczasowe wpłaty przekazywaliśmy do Kiabakari na dożywianie dzieci, wsparcie ich edukacji oraz na pomoc ubogim pacjentom ośrodka zdrowia, których nie było stać na leczenie, badania i zakup leków. Również wpłaty 1,5% podatku z 2022 zostaną przekazane na powyższe cele, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. W 2023 r do 30 kwietnia można rozliczać podatki za 2022 rok, a tym samym przekazywać 1,5% dla wybranej OPP.
Polecamy się pamięci i prosimy o wsparcie naszych działań w Tanzanii. Nasz KRS: 0000325046
Dziękujemy! ❤️