Polska Pomoc Rozwojowa 2023

Zdecydowana większość projektów rozwojowych realizowanych przez nas w Tanzanii jest możliwa dzięki finansowaniu Polskiej Pomocy. Również w obecnym 2023 roku jeden z naszych projektów dostał wysokie oceny i zakwalifikował się do finansowania w ramach Konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2023.
Projekt zakłada budowę Centrum edukacyjno-zawodowego „Sposób na życie”, jako odpowiedź na pilne zapotrzebowanie rynku pracy. Centrum to będzie stanowiło pomost pomiędzy szkołami
podstawowymi, a pracodawcami.
Szkolenia prowadzone w Centrum będą skierowane w pierwszej kolejności do absolwentów szkół podstawowych, którzy ze względu na trudną sytuację finansową, nie mogą kontynuować nauki w szkołach średnich. Do samotnych matek, kobiet, osób niepełnosprawnych, wykluczonych z powodu braku zarobkowania, oraz do wszystkich chętnych na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych.

Na zakończenie projektu, zaplanowano organizację Festiwalu Zawodów, który będzie jednocześnie promocją
projektu, prezentacją zawodów, szkoleń oraz prezentacją miejscowego rynku pracy.