Polska Pomoc Rozwojowa 2022

Polska pomoc to marka działań rozwojowych i humanitarnych Polski, podejmowanych w krajach rozwijających się oraz edukacji polskiego społeczeństwa o tych działaniach.
W roku 2022 w ramach Konkursu Polskiej Pomocy Rozwojowej 2022, realizujemy projekt budowy drugiego internatu dla uczniów misyjnej szkoły podstawowej w Kiabakari. Początkiem roku 2021 w Kiabakari został oddany do użytkowania pierwszy budynek internatu (Polska Pomoc Rozwojowa 2021), w którym docelowo zamieszkają chłopcy. W drugim budynku, który powstanie w ramach obecnego projektu, pt „Home Away From Home – Dom z Dala od Domu” – zamieszkają dziewczęta.

Nadrzędną potrzebą realizacji tych dwóch projektów była konieczność zapewnienia dzieciom od 4 klasy w górę z misyjnej szkoły podstawowej możliwości zamieszkania i wyżywienia w placówce przyszkolnej, a przez to umożliwienie dostępu do edukacji na wysokim poziomie. Wielu rodziców pragnie, aby ich dzieci mogły uczęszczać do misyjnej szkoły w Kiabakari, która cieszy się wysokim poziomem nauczania i dobrymi wynikami na egzaminach. Ze względu na duże odległości zamieszkania do 2021r kiedy to powstał pierwszy budynek, było to niemożliwe.
W internacie pozostaną również dzieci zagrożone przemocą, wykluczeniem, z ubogich rodzin, w których panuje bieda i niedożywienie. Trudno o zapewnienie edukacji dla dzieci, jeśli w domu brakuje funduszy na żywność.
Dzieci w internacie znajdą opiekę, dostęp do edukacji, całodzienne wyżywienie, stałą opiekę medyczną, a dzięki tym wszystkim przywilejom, które de facto są zwykłymi warunkami życia, będą w przyszłości miały otwartą drogę do dalszej edukacji, znalezienia pracy i samodzielności w dorosłym życiu.