Ambulansem w gminie Kukirango

Głównie w weekendy jeździmy do okolicznych wiosek celem pomocy osobom które nie mają jak dotrzeć do przychodni,  przy okazji badamy przesiewowo pacjentów w kierunku nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Wysokie ciśnienie tętnicze jest dużym problemem wśród Afrykańczyków i co trzeci badany przez nas pacjent, miał wykrywaną nieprawidłową jego wartość. Prawidłowe ciśnienie tętnicze to 140/90 (pierwsza wartość to ciśnienie skurczowe, druga rozkurczowe) nasi pacjenci prezentowali wartości powyżej 200 jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe! Można to uznać za stan zagrażający bezpośrednio ich życiu. W Polsce takie wartości są rzadko spotykane, dlatego tym bardziej cieszy nas że mamy szanse skontrolować dużą liczbą osób, wprowadzić początkowe leczenie i pokierować dalej celem prowadzenia stałej terapii. Jeśli chodzi o pozostałe przypadki to staramy się pomagać na tyle ile pozwalają nam warunki naszego ambulansu, dlatego często musimy wykorzystywać naszą kreatywność.