60 urodziny ks.Wojciecha Kościelniaka i Fundusz Miłosierdzia

W dniu 22 kwietnia 2023r. nasz Misjonarz Ks.Wojciech Kościelniak obchodzi swoje 60 urodziny.
Z tych 60 lat 33 lata przeżył i przepracował na misjach w Tanzanii, w większości w miejscowości Kiabakari.
W tym pięknym Dniu Jubileuszu składamy najserdeczniejsze życzenia sił, zdrowia, pomyślności i nie gasnącego zapału do służby Bogu i ludziom w dalekiej Tanzanii.

Życzeniem ks.Wojciecha jest, aby wszystkie osoby, które przyjdą w Dniu Urodzin z życzeniami, przekazały datek na FUNDUSZ MIŁOSIERDZIA, który posłuży najbiedniejszym mieszkańcom Kiabakari.
W związku z tą prośbą z dniem 22 kwietnia 2023 uruchamiamy na stałe FUNDUSZ MIŁOSIERDZIA. Fundusz ten przyczyni się do poprawy zdrowia i warunków życia najuboższych.
Wpłat można dokonywać tak jak na pozostałe fundusze na konto fundacji z dopiskiem „Fundusz Miłosierdzia”.

W imieniu ks.Wojciecha i ubogich mieszkańców Kiabakari pięknie dziękujemy!