Polska Pomoc Rozwojowa 2021

Polska Pomoc to marka działań rozwojowych i humanitarnych Polski podejmowanych w krajach rozwijających się oraz edukacji polskiego społeczeństwa o tych działaniach.Zgodnie z definicją Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Development Assistance Committee, Organization for Economic Cooperation and Development  – DAC OECD), Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance – ODA), to darowizny i pożyczki przekazywane przez instytucje rządowe lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego

Czytaj więcej