Zdj.1 Bloczki betonowe na budowę internatu projekt PPR14_2021