Zdj. 1 Fundamenty pod budynek sanitariatów i natrysków Projekt PPR 15_2021