Współpraca z firmą deweloperską Murapol SA

W połowie grudnia 2014r, Fundacja Kiabakari rozpoczęła współpracę z ogólnopolskim deweloperem mieszkaniowym Murapol S.A., oddział Bielsko- Biała. Od tej pory Murapol SA, w każdym roku pomaga w sfinansowaniu kolejnych przedsięwzięć.

W 2015 roku

Firma pomogła nam wykończyć i wyposażyć w podstawowe meble dwie sale lekcyjne w budującej się szkole podstawowej w Kiabakari. Pomoc Firmy Murapol okazała się bezcenna, ponieważ ze względu na brak środków na wykończenie szkoły nie bylibyśmy w stanie sami oddać sal i zapewnić nauki kolejnym rocznikom uczniów.

  

W 2016 roku

dzięki nieocenionej współpracy z firmą Murapol SA udaje się wykończyć pomieszczenia kuchni szkolnej, zakupić kotły na wyposażenie kuchni. Ukończenie kuchni otworzyło drzwi do kolejnej naszej akcji, a mianowicie dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola w Kiabakari

 

W 2017 roku

Firma podejmuje się pomocy w sfinansowaniu znacznej części wkładu własnego,  potrzebnego do zakupu przez firmę MIVA POLSKA ambulansu dla ośrodka zdrowia w Kiabakari. Ambulans zostanie zakupiony początkiem roku 2018 i przetransportowany do Kiabakari. 

powrót