Ambulans dla Kiabakari

Ambulans dla Kiabakari  Fundacja Kiabakari pomoc wsparcieNa terenie misji w Kiabakari  od 10 już lat działa ośrodek zdrowia, który Fundacja Kiabakari z roku na rok stara się rozwijać i doposażać. W ośrodku funkcjonują sale hospitalizacyjne dla dzieci i dorosłych, oddział położniczy, gabinet ginekologiczny, przeciw gruźliczy, ambulatorium, laboratorium diagnostyczne oraz apteka. Do ośrodka zdrowia przyjeżdżają do pracy wolontariusze z Polski i z zagranicy. Ośrodek zdrowia jest referencyjnym ośrodkiem w okolicy, jednym z nielicznych tak dobrze wyposażonych. Na obecnym etapie rozwoju ośrodka, konieczny jest zakup ambulansu, który będzie służył tak mieszkańcom Kiabakari, jak i mieszkańcom 16 okolicznych wiosek, do których nie ma jak dojechać (odległości od Kiabakari to 6 do 20 km). Panująca w okolicy bieda i niedożywienie są przyczyną chorób i zgonów tak w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Nie ma szans, aby chorzy, czy kobiety z zagrożoną, niedonoszoną ciążą dotarły na własnych nogach do ośrodka zdrowia. Konieczny jest transport karetką ze specjalistycznym wyposażeniem. Z powodu braku transportu medycznego wiele z tych osób umiera w wioskach, tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie mają szans na dostanie się do ośrodka zdrowia, czy też odległego o 40 km szpitala w mieście wojewódzkim Musoma. Obok misji przebiega droga międzynarodowa, na której dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. Pacjenci z wypadków trafiają w większości do naszego ośrodka zdrowia, jeśli jest poważniejszy problem nie ma jak dostarczyć szybko tych pacjentów do szpitala. Dodatkowo z zakupionego ambulansu będą korzystać lekarze, wolontariusze, którzy będą mogli stworzyć klinikę mobilną odwiedzając raz w miesiącu po kolei okoliczne wioski tak z interwencją medyczną, jak i badaniami, profilaktyką. Będzie można szybko reagować na wezwania pacjentów z zagrożeniem życia. Dzięki współpracy nawiązanej przez Misjonarza ks. Wojciecha Kościelniaka z organizacją MIVA Polska, w gestii Fundacji pozostała do uzbierania tylko 1/3 kosztów ambulansu, jako wkład własny, czyli 80 tys zł.

Na wiosnę 2017 roku od 5 marca przez 3 miesiące była założona zbiórka funduszy na zakup karetki na Siepomaga.pl. Zbiórka przyniosła 8 507 zł,  kwotę 6 698,49 zł zebrano dla nas w maju, na Festiwalu Frassatiego w Poznaniu,  do zakupu karetki przyczyniają się również prywatni ofiarodawcy, którym już w tym miejscu bardzo dziękujemy. Sponsorem strategicznym projektu jest Murapol SA, który zadeklarował się przekazać kwotę 60 000 zł jako uzupełnienie wkładu własnego na zakup ambulansu dla ośrodka zdrowia w Kiabakari.

powrót