Kampania Wielkopostna dla ubogich

Od Środy Popielcowej włączamy się wraz z mieszkańcami Kiabakari w Kampanię Wielkopostną dla najuboższych. Mieszkańcy Kiabakari już od wielu lat, przez cały Wielki Post odkładają to czego mogą sobie odmówić, aby okazać pomoc najuboższym spośród nich. Wszystkie zebrane dary w Wielką Sobotę są dzielone i przekazywane potrzebującym.
Nasza Fundacja włączyła się w Kampanię dopiero w zeszłym roku, ale będziemy kontynuować tą piękną i cenną akcję przez kolejne lata.
Zebrane w tej zbiórce fundusze przekażemy do Kiabakari i zasilimy bank pomocy dla najuboższych, również dla tych, których nie stać na opiekę medyczną i zakup leków dla siebie i rodziny. Już dzisiaj dziękujemy wszystkim, którzy w okresie Wielkiego Postu przekażą swój odłożony grosz na konto Fundacji z dopiskiem „Kampania Wielkopostna”.