Home Away From Home – Dom z dala od domu

Pełny tytuł projektu : Home Away From Home” (Dom z dala od domu) – nowoczesny internat w Kiabakari kluczem do bezpiecznego rozwoju i skuteczniejszej edukacji dziewcząt Regionu Mara w Tanzanii.

Tytuł projektu w języku angielskim: “Home Away From Home” – a modern school dormitory in Kiabakari: a key to safe development and more effective education of girls of Mara Region in Tanzania.


Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

The Project is co-financed from the state budget as part of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

powrót